Allahume sali ala Muhammad we ala A'li Muhammad

Radionica laži

Časni ashabi

Aiša,kritički osvrt


Boziji Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, je rekao:

"Zaista ce moj Ehlul-Bejt poslije mene od strane moga ummeta biti izlozen ubijanju i proganjanju po gradovima, a najzešci ljudi u pogledu mrznje i neprijateljstvo prema nama bit ce Benu Umejje, Benu el-Mugejre i Benu Mahzum."

[Mustadrekus-Sahihejn, od Hakima (Muhammed ibn 'Abdullah en-Nisaburi umro 405 h.g.) tom 4, str. 487, Kenzul-Ummal, el-Multeki el-Hindi, tom 6, str. 40]