Abdullah ibn Me'sud (ra)

 

Abdullah ibn Mes'ud jedan je od prvih muslimana, prvi je bez straha naglas ucio Kur'an medju mekkanskim mušricima. [El-Bidaje ven-Nihaje Ibn Kesir 7, 163]

 

On je covjek za koga je Boziji Poslanik salallahu alejhi ve alihi ve sellem rekao:

"Kur'an treba od njega da ucite."

[Buharija 2, bed'il-halk menakibu Abdullah ibn Mas'ud]

 

Još je za njega receno:

"On je u pogledu šutnje bio najslicniji Poslaniku."

[Musned Ahmed ibn Hanbel 5, str. 389 Mustadrekus-Sahihejn 3, str. 315]

 

Belazuri u svom Ensabul ešraf 5,36 piše:

"... Osman je za vladara Kufe postavio Velida ibn Ukbe (jednog iz porodice Beni Umejje). Abdullah ibn Mes'ud, koji je u Kufi narod poducavao Kur'anu, istovremeno je cuvao i kljuceve od bejtul mala (drzavni blagajne) u Kufi.

Velid je od njega posudio novac koji je obecao vratiti. Kada je istekao rok vracanja, Abdullah ibn Mes'ud je od njega zatrazio da vrati novac koji je pripadao drzavnom budzetu. Na to je on poslao pismo Osmanu i obavijestio ga da Ibn Mes'ud od njega trazi da vrati novac. Osman je za uzvrat Abdullah ibn Mes'udu napisao: "Ti si naš cuvar kljuceva i ako Velid uzme nešto iz drzavne kase to nema veze s tobom."

Na to je Ibn Mes'ud bacio kljuceve i rekao: "Ja sam mislio da muslimanima cuvam kljuceve, a ne vama, i ja nemam potrebe za tim."

Nakon što je bacio kljuceve, Abdullah ibn Mes'ud je dodao:

"Ko god unese neku izmjenu u vjeru Allah tu osobu takodjer, izmijeni, a onaj koji nešto od vjere zamijeni necim drugim, Allah postane ljut na njega, a vidimo da onaj koga vi uveliko poštujete (Osman) u vjeru unosi promjene i izmjene ...."

Velid je o ovome izvijestio Osmana i rekao: "Ibn Mes'ud te kritikuje i loše govori o tebi." Na sto je on izdao naredbu da ga pošalje u Medinu. Iako narod ne bi dozvolio da ga odvedu, on je rekao: "Ja necu da budem onaj koji zapocinje kavgu (fitnu)," te se uputio prema Medini.

Kada je stigao u Medinu, Osmana je zatekao u mesdzidu gdje drzi govor sa minbera Bozijeg Poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. Pošto Osman vidje Ibn Mes'uda r.a. rece: "O ljudi, došla vam je jedna mala, ruzna, cetveronozna zivotinja. Ako bi neko prošao pored hrane kojom se ona hrani, povratio bi ...."

Ibn Mes'ud rece: "Ne, ja nisam takav, ja sam ashab Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, koji je ucestvovao u Bici na Bedru i bio prisutan prilikom polaganja prisege Poslaniku sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, Bej'atur-Ridvan. (Osman nije bio ni na Bedru, niti je prisustvovao Bej'atur-Ridvanu).

Tada je Aiša iz svoje sobe viknula: "O Osmane, da li ti tako govoriš o drugu Bozijeg Poslanika."

Osman je, potom, izdao naredbu i njegove sluge su ga na vrlo ponizavajuci nacin izbacile iz Poslanikove sallallahu alejhi ve alihi ve sellem dzamije, a Osmanov sluga Jahman, ili osoba po imenu Abdullah ibn Zum'e ga je podigao i ispred dzamije jako tresnuo o zemlju, tako da mu je polomio rebra.

Pred smrt Ibn Mes'ud je oporucio da mu Ammar ibn Jasir dzenazu klanja i da mu Osman na dzenazi ne prisustvuje. Nocu je ukopan u mezarje Baki, a Osman za to nije znao. Kada je cuo veoma se oneraspolozio što ga nisu obavijestili."

[Ensabul ešraf 5, str 36, kao i knjige Tebakat od Ibn Sa'da 3,150; El-Isti'ab tom 1, str 361, Tarihul-Hamis 2, str 268...]