Kur'an Casni

 

Jedna druga tema kojom su se vehabije, slijedeci orijentaliste bavile a sve u svrhu napadanja na temelje islama, jeste stavljanje u sumnju originalnost Kur'ana Casnog.

 

Originalnost Kur'ana Casnog, koja je jedna od kur'anskih mu'dziza i ubraja se u ono cime se muslimani mogu ponositi, a nikada nije bila po volji Jevrejima i kršcanima, koji su svoje nebeske knjige izopacili, baš kao što su izbaviteljske odredbe Kur'ana Casnog bile najveca prepreka u koloniziranju islamskih zemalja od strane stranih kolonizatora.

 

Ministar u vladi Britanije, Balfurd podize Kur'an i kaze: "Dok je ova knjiga medju muslimanima ne mozemo ništa uciniti..." Upravo zbog toga su orijentalisti stotinama godina ranije, na razlicite nacine dovodili u pitanje originalnost Kur'ana.

 

Ponekad su ga predstavljali kao djelo Muhammeda sallalahu alejhi ve alihi ve sejlem, nekad su tvrdili da je preuzet iz Tevrata, a ponekad su pak tvrdili da su u njega unesene izmjene.

 

Originalnost Casnog Kur'ana i njegova ocuvanost od iskrivljenja i izmjene kod svih muslimana je bez imalo sumnje prihvacena, to je razlog njihovog ponosa i jedan je od najjacih dokaza da je Kur'an mu'dziza.

 

Medjutim, vehabije koje su od strane Britanije zaduzene za napad na islam iznutra, uveliko sire pitanje o izmijenjenosti Kur'ana. Vehabije slicno svim ostalim njihovim lazima vjerovanje u izmijenjenost Kur'ana pripisuju šiiama, mada su šiie tokom cijele povijesti islama bili glavni cuvari Kur'ana i na osnovu ispravnog hadisa od Allahovog Poslanika Kur'an i Ehlul-Bejt su uvijek zajedno, a Ehlul-Bejt su mufessiri i Cuvari Kur'ana i šiie su uvijek bili sljedbenici Ehlul-Bejta.

 

Medjutim, i pored šiiskog negiranja i priznavanja sunnitske uleme daje pripisivanje šijama da vjeruju u iskrivljenost Kur'ana laz, kao što je to iskazao šejh Rahmetullah Dehlevi, jedan od alima Indije (borac protiv britanskih kolonizatora u svojoj knjizi "Izharul-hakk" tom 2, str. 2-6; ranije smo rekli da su vehabije ovu knjigu izmijenili, preveli i štampali na bosanskom jeziku), insistiranje vehabija na ovome pokazatelj je njihovog prljavog i podlog cilja u stvaranju nedoumice i sumnje u ispravnost Casnog Kur'ana.

 

Vidjeli smo u slucaju Salman Rušdi koliko su vehabije "spremne" zaštititi ashabe. Kroz svoje "vjerovanje" oni samo nastoje zadovoljiti svoj prljavi politicki interes.

 

Da bi stvorili sumnju i neizvjesnost u pogledu Kur'ana Casnog vehabije se pozivaju ili na nekoliko slabih rivajeta u šiiskim knjigama, o kojima se šiiska ulema uvijek izjašnjavala da su slabi rivajeti, ili su se upuštali u sklonost ka jevrejstvu i iskrivljivanju cinjenica ili su se pak, kao i obicno lacali za nogavice orijentalista, kao što su to uradili na 92 stranici "Velikog šejtana" gdje su prilijepili neku iz bajke izvadjenu pricu o navodnoj kur'anskoj suri "Vilaje" koju su izmislili orijentalisti, a na 91 strani to prebacuju na knjigu "Faslul-hitab" koju je napisao jedan od šiiskih alima, ne navodeci stranicu na kojoj se to nalazi, niti bilo kakve bilješke o toj knjizi, a sigurno je da vehabije knjigu "Faslul-hitab" nikada nisu ni vidjele, jer ova knjiga nikada nije izdata i nešto pod imenom Sura "Vilaje" u ovoj knjizi ne postoji.

 

Vehabija Muhibuddin el-Hatib u knjizi "El-Hututul-'arida" koju na 150 stranici "Velikog šejtana" vehabije preporucuju da se procita nedvosmisleno kaze: "Fotokopija ove slike (sure "Vilaje") uzeta je od orijentaliste po imenu Brajn" a zatim kaze: "Vrlo uceni orijentalista Fuldken takodjer je prenosi u knjizi "Tarihul-mesahif", tom 2, str. 102"!!

 

Ponovno jasno vidimo šejtanske zavjere i podle poslove orijentalista i da su vehabije zapravo dio zapadnjacke zavjere protiv islama.

 

Da se Allaha ne bojimo i mi bismo mogli uz prenošenje hadisa koje ehlul-sunnet i vehabije jednoglasno prihvataju kao ispravne i ciji broj je na desetine puta veci nego u shiiskim knjigama i koji jasno govore da je Kur'an izmijenjen, optuziti i ehlu-sunnet i vehabije za vjerovanje u izmjenu Kur'ana.

 

Ali pošto sunnijje kazu da Kur'an nije izmijenjen mi to prihvalamo i necemo se vracati na to, mada opet ostaje jedna nerješiva proturjecnost, a to je kako to da Kur'an smatraju neizmijenjenim i sve hadise iz Buharije, Muslima, Ibn Madzdze, Ebu Davuda i Nesaija smatraju ispravnim i pored toga što je poznato da u svim tim knjigama postoje hadisi u kojima se tvrdi daje Kur'an izmijenjen?

 

Jedan od vaznih sunnitskih alima iz Egipta Ibn El-Hatib Muhammed Abdullatif je 1948 godine napisao knjigu pod naslovom "El-Furkan" i u njoj se potrudio da pozivajuci se na rivajete Buharije, Muslima i na desetine drugih rivajeta dokaze kako je neuzubillah Kur'an izmijenjen. [Casopis "Risaletul-Islam", god 11, br 4, str 382, Kairo Egipat]

 

Predaja prenesena od drugog halife Omera da Kur'an ima 1 milion i 27 hiljada harfva, a tko ga strpljivo prouci za svaku harf dobija huriju.

Lanac prenosilaca po izjavi sunnitskog muhaddisa Sujutija, je sahih. Iz knjige "El-Ikan", 1 dio, str 93Buharija od drugog halife prenosi da je u Kur'anu bio ajet "Er-Redzm" i da ga sada više nema te da je Omer zbog toga izrazavao zabrinutost (i danas ga takodjer nema)

 

Buharija takodjer od drugog halife prenosi da je u Kur'anu bio ajet: "En la tergabu an abaikum ..." ali ga sada više nema. [Buharija 3, Kitabul-hudud, Babu redzmil-hubla]

 

Muslim od Aiše prenosi da je u Kur'anu bio jedan ajet kojim se dozvoljavalo da zena "moze jednom odraslom, nepoznatom covjeku dati da podoji mlijeko iz njenih grudi tako da joj time postaje sin (pa makar covjek bio i stariji od te zene!!). "Ovaj ajet je bio objavljen kao i ajet "Er-Redzm" i bio je pod mojim jastukom kada je ušla neka zivotinja i pojela ga."!! [Muslim, kitabur-rida, Tanvirul-havalik 2, str 118]

Kao što su rekli da je u Kur'anu bila sura Al-Hal' i sura Al-Hagd.

[Et-Itkan, tom 1, str 65, od hafiza Sujutija]

 

Muslim prenosi da je u Kur'anu bila jedna duga sura kao Al-Tavbe (129 ajeta i 21 str.Kur'ana) od koje nije nista ostalo [Muslim 3/99] i bila je sura Al-Ahzab duza od sure Al-Bakare (50 stranica) [Musned Ahmed ibn Hanbel, 532] i sura At-Tavba (21 stranica) bila je duzinom jednaka kao i sura Al-Bakare (50 stranica) ali je Bismilla i dobar dio njenog pocetka nestao [Al-Itkan. 1/184] te na stotine primjera ovakvih rivajeta od kojih vecinu smatraju ispravnim.

 

Na strani 85 red 22 prenose pocetak jednog hadisa iz knjige El-Kafi-šerif i izmijenjuju ga sa hadisom ciji original glasi:

"Kod nas je Fatimina (a.s.) knjiga koja je tri puta veca od Kur'ana koji se nalazi kod vas i u njoj nema ni slova iz Kur'ana ... ona je nakon preseljenja Bozijeg Poslanika s.a.v.a. zivjela još 75 dana. Bila je obuzeta velikom tugom zbog smrti svoga oca. Dzibril a.s. joj je dolazio i tješio je u nevolji koja ju je snašla zbog smrti njenog oca te je obavještavao o njenom ocu i njegovom mjestu kod Allaha, ublazavajuci tako njenu tugu. Obavještavao ju je i u kakvim uvjetima i okolnostima ce zivjeti njeno potomstvo. Ali (a.s.) je to zapisivao i taj spis je Fatimina knjiga"

[El-Kafi eš-šerif, od rahmetli Muhamined ibn Ja'kub el-Kulejni tom 1, Kitabul-hurizdze str. 238. 239, 240 i 241 hadis br. 1. 2, 3, 4 i 5]

 

Vehabije ovaj hadis iskrivljuju i pišu:

"Kod nas je sacuvan Fatimin Kur'an kao tri vaša Kur'ana. Tako mi Allaha nema u njemu ni slova iz vašeg Kur'ana."

 

Oni nastavak ovog hadisa koji govori o Fatiminoj a.s. knjizi nisu preveli jer bi se tada razotkrilo njihovo lazno govorenje i iskrivljivanje, ali nastavak hadisa pominju prije toga, na istoj 85 stranici red 16, ali ne u obliku hadisa, vec ga prenose sa jezika Imama Homeinija da bi ga podvrgli ismijavanju: "... veli Homeini: "Fatima je zivjela poslije smrti svoga oca 75 dana i svaki joj je dan dolazio Dzibril da joj saopšli sta ce se desiti u buducnosti (!!), a Ali je zapisivao (!!) Zasigurno da joj je spomenuo i dogadjaje u Iranu ... (!!!) Covjek ne moze a da se ne nasmije na ovakve budalaštine ..." [Knjiga Veliki šejtan str. 85], da li je zaista vjera u to da je hazreti Fatima (a.s.) razgovarala sa melekima o cemu nas je Ehlul-Bejt izvijestio budalaština kojoj covjek mora da se smije?

 

Zar nije budalaština vjerovati u to da su meleki razgovarali sa Omerom, koji je prije islama bio idolopoklonik? [Buharija 2, Menakibu Omer]

 

Zar tvrdnja da su meleki razgovarali sa Imranom ibn el-Hasininom el-Hazaijem [Et-Tabekatul-kubra 7/2], nije budalaština?

 

Zar nije smiješna tvrdnja da su meleki razgovarali sa Ebu Me'ali es-Salihom [umro 427 god. po hidzri, El-Muntezem od Ibn el-Dzevzija, 17/82] i da je hurija razgovarala sa Ebu Jahajaom en-Nakidom? To nije budalaština? [Historija Bagdada. El-Hatib 8, str. 362.]

 

Ne, nije. Budalaština je samo kada se radi o hazreti Fatimi (a.s.) jer je ona ta koja je zadala najveci udarac sistemu hilafeta koji je zasnovan na ishitrenom davanju prisege.

 

Ili zato što je ona bila jedina osoba koju drzavni aparat cak ni silom, nije mogao privoliti na pokornost?

 

U svakom slucaju kada se osvrnemo na Kur'an i ispravni sunnet Allahovog Poslanika uvidjamo da Merjem (a.s) posto je od strane Allaha potpuno ocišcena ima tu kompetentnost da Allahovi meleki s njom razgovaraju (Ali Imran: 45): "I kada meleki rekoše: O Merjema, Allah je tebe doista odabrao i cistom te ucinio, i nad svim zenama svijeta te odabrao"), i Fatima je takodjer ta koju je Allah potpuno ocistio, {Al-Ahzab:33): "Allah zeli da od vas, o porodico Poslanikova grijehe odstrani i da vas potpuno ocisti" a Buharija prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhive alihi ve sellem rekao: "Fatima je prvakinja zena ovog ummeta (kao što je i Merjem prvakinja zena Isaovog ummeta)" [Buharija 2, Kitabu bed'il-halk]

I još je rekao: "Fatima je prvakinja svih zena svijeta" [Buharija 2, Kitabu bed'il-halk]

 

Hakim prenosi sa ispravnim lancem prenosilaca da je Allahov Poslanik rekao: "Cetiri su prvakinje zena u Dzennetu: Merjem, Fatima, Hatidza i Asija (zena faraonova)"

[Mustedrekus-Sahihejn, 3, str 185]

 

Prema tome i Fatima je odabrana nad svim zenama svijeta i potpuno cista.

 

Upravo zbog toga Fatima (a.s.) je bezgriješna i potpuno cista, kao i Merjem bila je muhaddisa (ona koja je razgovarala sa melekima), a njena je knjiga samo dio razgovora Allahovih meleka sa njom. [El-Kafi 1, Kitabul-hudzdze str 240 i 241]

 

Vehabije su htjele da se ismijavaju, ali mi smo još ranije napomenuli da za ono sto se dogodilo u Iranu nije bilo potrebe da bude spomenuto i u knjizi Fatime (a.s.) jer je prije toga na osnovu predaja od Buharije, Muslima, Ibn Kesira ... bilo spomenuto u suri "Al-Dzumu'a" i suri "Muhammed", a ono sto je ovdje budalaština i cemu se covjek mora nasmijati jeste vjera u to da su meleki razgovarali sa Omerom ili nadahnuce Omera, jer njegova protivljenja Allahovom Poslaniku, odredbama i vjerskim propisima su toliko brojna, jasna i velika da se izmišljanjem ovakvih prica ne mogu opravdati.

 

Ovim naša zapazanja privodimo kraju sa napomenom da smo nastojali da neka izlaganja iznesemo na najkraci nacin, ali i ono sto je receno naspram onoga što nije, neznatno je, a i naše vrijeme i strpljivost citatelja nam ovom prilikom ne dozvoljavaju da ulazimo u opširnije rasprave.

 

A naša posljednja molitva - Hvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova