Odvajanje Ehlul-Bejta (as) od Poslanika (s)

 

Da bi što lakše mogli napasti na porodicu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, oni ih oslovljavaju kao "Alijevi potomci" na strani 4 fusnota 4, ili strana 7 fusnota 7. itd ...

 

Cesto upotrebljavaju sintagmu "Alijev sin", npr. na strani 4 fusnota 3. ili na strani 8 red 5, itd.., ili ih pak oslovljavaju kao "Alijina porodica", npr. na strani 57 red 15 i red 16, kao i ispod slike na istoj stranici, nastojeci da ovih nekoliko osoba iz porodice Bozijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, prikazu u lošem svjetlu. Ali a.s, Fatima a.s. i njihova djeca su ti koji sacinjavaju porodicu Bozijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, i niko drugi sem njih ne spada u Poslanikov Ehlul-Bejt a.s.

O tome svjedoce sunnitske knjige od kojih su: Muslim tom 4, kitabu feda'ilis-sahabe, poglavlje odlike Ehlul-Bejta, Tirmizi, kitabul-Tafsir 5/351, Musned Ahmed ibn Hanbel tom 4, str. 107 i tom 6, str, 292 i 304, Mustadrikus-Sahihejn tom 2, str. 314 i tom 3, str. 148, Es-Sava'ikul-Muhrika str. 143, El-Hasa'is od Nesa'i str. 4, El-Hasa'isul-Kubra es-Sujuti tom 2, str.464, Tafsir Ibn Kesir tom 3 str. 640, El-Bidaje ven-Nihaje od Ibn Kesir tom 5 str. 321, Mizanul-I'tidal tom 2, str. 17, El-Isabe ....

 

Da li se Ali i njegova djeca mogu odvajati od Poslanika, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem? Da li je moguce zamisliti da su Ali i njegova djeca išli nekim drugim, a ne putem Pejgambera, sallallajiu alejhi ve alihi ve sellem? U ovom slucaju mi se pozivamo na Kur'an Casni, zbirke hadisa i tefsire ehlu sunneta i tamo trazimo odgovor na ova pitanja. U 61. ajetu, sure Ali-Imran koji je objavljen povodom mubahele (medjusobnog proklinjanja) izmedju Poslanika, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, i kršcana, Poslaniku s.a.v.a se naredjuje da kaze ovako:

"A onima koji se s tobom o njemu budu raspravljali, pošto si vec pravu istinu saznao, ti reci: "Hodite, pozvacemo sinove naše i sinove vaše, i zene naše i zene vaše, a doci cemo i mi, pa cemo se usrdno pomoliti i Allahovo prokletstvo na one koji neistinu govore prizvati."

(Ali Imran : 61)

 

U ovom casnom ajetu Allah dz.š. Poslaniku, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, naredjuje da pozove kršcane na mubahilu (medjusobno proklinjanje) i da svaka od dvije strane sa sobom povede najblize i sebi najdraze osobe.

 

Ovaj ajet je prema jednakom mišljenju svih muhaddisa, mufessira i historicara ehlu sunneta, objavljen o grupi kršcana koji su došli u Medinu na osnovu prethodnog dogovora o mjestu muhabele, prema svim hadiskim, tefsirskim i historijskim izvorima Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, je na mjesto odredjeno za mubahelu doveo Alija, Fatimu, Hasana i Husejna, kao sebi najblize i najdraze osobe.

 

I u ovom ajetu zanimljivo je da Allah dz.š. Alija poistovjecuje sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, Hasana i Husejna predstavlja djecom Poslanikovom, a Fatimu jedinom zenskom osobom koja je bliska i draga Poslaniku, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. [328]

 

A Ibn Kesir u svome Tefsiru prenosi da, iako je Poslanik u to vrijeme imao nekoliko supruga, nijednu od njih nije doveo za mubahelu. [Tefsir Ibn Kesir 1/493]

 

A Daru Kutni ('Ali ibn Omer umr. 385 h.g.) prenosi da se Ali a.s. na Dan sure (vijecanja za izbor halife nakon Omera) obratio clanovima tog vijeca rijecima:

"Kunem vas Allahom! Ima li neko medju vama ko je blizi Poslaniku, sallallalm alejhi ve alihi ve sellem, od mene? I da li ima neko medju vama osim mene, koga Poslanik, sallallalm alejhi ve alihi ve sellem, poistovjecuje sa sobom i da sinove njegove smatra sinovima svojim, a zene njegove zenama svojim?" Oni rekoše: "Kunemo se Bogom da nema."

[Es-Sava'ikul-Muhrike str. 239]

 

Prema tome, ako je Ali isto što i Poslanik i ako su djeca Alijeva isto što i djeca Poslanikova, kako ih je onda moguce odvojiti od Pejgambera, sallallalm alejhi ve alihi ve sellem?

 

Nakon Bitke na Tebuku, objavljeni su ajeti sure Al-Bera'at (At-Tavba) i Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, je ove ajete predao u ruke Ebu Bekru da ih on prenese u Mekku gdje treba da se na hadzdzu te godine išcitaju pred narodom. Po prenošenju svih mufessira, muhaddisa i historicara ehlu sunneta, Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, je zatim Alija poslao za Ebu Bekrom da preuzme ove kur'anske ajele i da ih procita narodu. Ebu Bekra je to razalostilo, tako da se s polovine puta vratio u Medinu da upita zašto je Poslanik tako naredio. Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, je rekao: "Moju duznost ne moze niko obaviti do li ja sam ili Ali." a u nekim predajama stoji:

"Ali je dio mene i ja sam dio Alija, te moju duznost ne moze niko drugi da obavi do ja sam ili Ali."

[Et-Tirmizi 2.183, Musned Ahmed ibn Hanbel tom 3, str. 283. tom 4. str. 164; Sunenun-Nesa'i tom 5, str. 247. Ed-Daremi tom 2, str. 66; El-Bejheki tom 5. str. 111; Tefsir Ibn Kesir tom 2, str. 239-242]

 

Prema svim muhaddisima i historicarima ehlu sunneta, Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, je za Alija, a.s. rekao: "Ali je dio mene i ja sam dio Alija, on je nakon mene zaštitinik svih mu'mina (vjernika)."

[Musned Ahmed ibn Hanbel tom 5, str.356; tom 4, str. 437 i 620, El-Tirmizi tom 2, str. 297]

 

I kada su neki htjeli da ogovaraju i loše govore o Aliju, Poslanik, sallallajiu alejhi ve alihi ve sellem, im je, u ljutnji rekao: "Sta hocete od Alija? Sta hocete od Alija? Sta hocete od Alija? Ali je dio mene i ja sam dio Alija i on je nakon mene zaštitnik svakog mu'mina (vjernika)."

[Et-Tirmizi 2.279, Tahzibul-Hasa'is od Nesai (Ahmed ibn Su'eib en-Nesa'i umr. 303 h.g.) str. 55]

 

Jedna grupa ljudi od Halida ibn Velida je došla kod Poslanika i pocela da ogovara Alija. Kada je Poslanik cuo ove njihove rijeci ljutit je izašao iz kuce i rekao:

"Sta se desilo pa neki ruzno govore o Aliju? Ko god je ruzno govorio o Aliju i o meni je ruzno govorio, a onaj koji se od Alija razdvoji sa mnom se razdvojio, Ali je dio mene i ja sam dio Alija ...."

[Madzma'uz-Zava'id tom 9, str. 128 pisac Ibn Hadzer el-Hejsami jedan od velikih muhadisa ehlu sunneta]

 

Prema tome, odvajanje od Alija je isto što i odvajanje od Poslanika, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, i razdvajanje Alija od Pejgambera, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, nije moguce, a onaj koji napadne Alija napao je i Poslanika, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. Onaj ko o Aliju ruzno govori taj je ustvari, o Poslaniku ruzno govorio. A i Buharija takodjer prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, rekao Aliju:

"Ti si dio mene i ja sam dio tebe."

[Buharija 2, kitabu bed'il-halk, poglavlje-odlike Alije ibn Ebi Taliba i Buharija 2, kitabul-Hadzdz, poglavlje umretul Kaza.]

 

Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, i Hasana i Husejna, takodjer, naziva i predstavlja svojim sinovima. Skoro u svim svojim hadisima koji se odnose na njih dvojicu, Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, ih oslovljava kao "moji sinovi Hasan i Husejn, ili moj sin Hasan i moj sin Husejn", u ovo se svako moze uvjeriti ako pogleda na hadiske zbirke, poglavlja koja govore o odlikama Imama Hasana i Imama Husejna.

 

I upravo zbog toga hazreti Ali a.s. kaze: "Imam Hasan i Imam Husejn su sinovi Bozijeg Poslanika, a ostala moja djeca su moji sinovi".

 

U knjizi "Veliki šejtan" vehabije stavljaju poseban naglasak na Imama Husejna i zele da ga oslovljavanjem sa Husejn, sin Alijin, odvoje od Poslanika s.a.v.a, a Poslanik s.a.v.a je specijalno za Imama Husejna nekoliko puta rekao: "Husejn je od mene, ja sam od Husejna, Allah voli onoga koji voli Husejna."

[Tirmizi 2, 307 odlike Hasana i Husejna, Ibn Madze, poglavlje odlike ashaba Resulullaha, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, Buharija, El-Edebul-Mulrad, poglavlje Muaniketus-Sabij, Mustadrekus-Sahihejn tom 3, str.177, Musned Ahmed ibn Hanbel tom 4, str. 172, Usdul-Gabe tom 2, sir. 19 i tom 5, str.130, Kenzul-Ummal tom 6. str. 221 i tom 7, str. 107]

 

U vaznoj sunnitskoj zbirci hadisa, Mustadrekus-Sahihejn 2, 164, prenosi se da je Hadzdzadz ibn Jusuf es-Sakali, najkrvolocniji neprijatelj Poslanikove porodice u historiji islama, kao i njegovi sljedbenici govorio: "Husejn nije dijete Pejgamberovo," a Jahja ibn Ja'mur, u odgovoru Hadzdzadzu navodi 84 i 85 ajet sure koji Isa'a a.s. predstavlja djetetom Nuha a.s. i pošto Isa a.s. nije imao oca, putem majke postaje sin Nuha a.s.

[tom 2, str. 164, Sunenul-Bejheki tom 6, str. 166]

 

Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, je o Hasanu i Husejnu rekao:

"Hasan i Husejn su prvaci mladica u Dzennetu."

[Et-Tirmizi 2, 306; Odlike Hasana i Huseina Musned Ahmed ibn Hanbela tom 3, str. 62 i 82. tom 5, str. 391, Ibn Madze, poglavlje Feda'ilu Ashabin-Nebijj a.s., Mustadrekus-Sahihejn 3, str. 167, Hiljetul-Evlija tom 5, str. 71; tom 4, str. 139, Tahzibut-Tahzib tom 3, zivotopis Zijad ibn Dzabir. Hasa'is od Nesa'i, str. 36; Historija Bagdada, Hatib el-Bagdadi tom 9. str. 231-232 i tom 10. str. 90, El-Isabe 1, str. 266, Kenzul-Ummal tom 7, str. 108]

 

Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, je Hasana i Husejna privijao na svoje grudi i govorio:

"Ova dva djecaka su dva moja sina, ja ih obojicu volim, Boze voli onoga koji njih voli.

[Tirmizi 2, 240, tom 2, 307 Ibn Madze, poglavlje Odlike Hasana i Husejna, Musned, Ahmed ibn Hanbela tom 2, str. 288, tom 5, str. 369, Musned Ebi Davud el-Tijalusi tom 10, str. 332, Sunenul-Bejheki, tom 2, str. 263]

 

I rekao je:

"Onaj ko njih dvojicu voli mene je zavolio, a onaj ko se na njih naljuti, na me se naljutio."

[Mustadrekus-Sahihejn tom 3, str. 166 i tom 3, str. 171, Musned Ahmed ibn Hanbela tom 2, str. 440 i tom 2 str. 531, Sunenul-Bejheki tom 4, str. 28, Tahzibut-Tahzib tom 2. str. 301, Madzma'uz-Zava'id tom 9, str. 179, Kenzul-Ummal tom 6. str. 221]

 

Prema tome, moze li neko da odvaja Huseina od Poslanika, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, posredno ili neposredno da napada na Huseina, a u isto vrijeme sebe da smatra prijateljem Poslanikovim, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem? Zar moze neko Huseina mrzili i biti mu neprijatelj, a Poslanika, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, voljeti?

 

Kako onda vehabije, koje sebe smatraju "sunnitima" i tvrde da su jedini predstavnici Poslanikovog sunneta, a svi ostali (sljedbenici razlicitih islamskih mezheba) da su sljedbenici bid'ata (novotarija), tumace gore navedene hadise koje prenose najveci sunnitski alimi, kao što je Tirmizi, Ahmed ibn Hanbel, Hakim, Ibn Madze, Rbu Davud, Bejheki, Ibn Hadzer, Ebu Nu'ejm, Nesa'i, Mutleki el-Hindi, Buharija, Hatib el-Bagdadi, i dr ...?

 

Zar Allah Uzvišeni u Kur'anu nije rekao da se u slucaju razmimoilazenja u necemu obratimo Njemu i Poslaniku Njegovom te od njih da zatrazimo rješenje o onome u cemu se razilazimo?

"O vjernici, pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u necemu ne slazete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet, to vam je bolje i za vas rješenje ljepše."

(An-Nisa : 59)

 

I mi se u vezi ovoga pitanja obracamo Allahu dz.š. i vidimo da On u 61 ajetu, sure Ali-Imran, Alija poistovjecuje sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, Hasana i Husejna predstavlja sinovima Poslanikovim, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, a u 33 ajetu sure Al-Ahzab, Alija, Fatimu i njihovu djecu On naziva Poslanikovim a.s. Ehlul-Bejtom.

 

U 23 ajetu sure Aš-Sura, naredjuje ljubav i prijateljstvo prema njima, te u 56 ajetu sure Al-Maida, Allah dz.š., Poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, i Alija a.s. predstavlja zaštitnicima onih koji vjeruju, a postoje i drugi ajeti u kojima Allah dz.š. obznanjuje polozaj i ugled koji uziva Ehlul-Bejt a.s. Svi muslimani (kako sunnije tako i šije), prenose uvjete pod kojima su ovi ajeti objavljeni, te hadise od Poslanika, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, koji ih tumace. U ovim ajetima se ne pominju imena Alija, Fatime Hasana i Husejna, ali je Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, u hadisima koje izmedju ostalih prenose i najvaznije zbirke hadisa ehlu sunneta, kao i Muslim, obznanio na koga se misli u ovim ajetima, takodjer, je obznanio da zene Poslanikove nisu dio Ehlul-Bejta a.s. o kojem se govori u 33 ajetu sure Al-Ahzab.

 

A kada se obratimo Poslaniku, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, vidimo da je on u svojim mutevatir hadisima rekao da je svome ummetu ostavio dvije veoma vazne i skupocjene stvari a to su:

"Kur'an" i "Ehlul-Bejt", te da se to dvoje nece razdvojiti sve do dana kada ce mu se pridruziti na izvorištu Kevser, vidimo takodjer, da je Poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, rekao: "Svako onaj koji se ovih dvoje bude cvrsto drzao, taj se od zablude i lutanja spasio."

[Tirmizi tom 2, str 308; Muslim 4, kitabul feda'ilis-sahabe, poglavlje odlike Ehlul-Bejta, Sunnenul-Bejheki tom 2, str 148 i tom 7, str 30; Sunenud-Daremi tom 2, str 431, Musned Ahmed ibn Hanbel tom 3, str 14, 17, 26, 59 i tom 4, str 366, 371, tom 5, str 181 i 182, Mustadrakus-Sahihejn tom 3, str 109 i 148, Kenzul-Ummal tom 1, str 48, Fedailus-Sahabe Ahmed ibn Henbel tom 2, str 603, tom 1, str 171. Usdul-Gabe tom 2, str 13]

 

Još je rekao: "Moj Ehlul-Bejt cuva ummet od nesloge i raskola, a ukoliko se neko arapsko pleme bude protivilo i sukobilo sa mojim Ehlul-Bejtom, ono ce se raspasti i u savez s Iblisom ce uci." [Mustadrakus-Sahihejn tom 3, str 149]

 

Hakim, jedan od najvecih sunnijskih muhaddisa kaze: "Ovaj hadis je ispravan (sahih)."

 

Posebno za Alija a.s. Poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, kaze: "Ti si i na dunjaluku a i na ahiretu moj brat."

 

Boziji Poslanik salallahu alejhi ve alihi ve sellem, je svoje ashabe bratimio jedne s drugim, da bi na kraju Alija a,s. ostavio samog ne pobratimivši ga ni s kim. Kada ga je Ali uplakano pitao zašto ga ni sa jednim od muslimana nije pobratimio, Poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, je rekao: "zar ne voliš da ti ja budem brat?" Onda je izmedju sebe i Alija uspostavio bratstvo.

[Mustadrekus-Sahihejn tom 4, str. 14, 126 i 159, Tirmizi tom 2, str. 299, Feza'ilus-Sahabe, Ahmed ibn Hanbel tom 2. str. 652, Et-Tabekatul-Kubra Ibn Sa'd tom 8, str. 14, Madzma'uz-Zava'id, Ibn Hadzer el-Hejsami koji dodaje: "Lanac prenosilaca je sahih", Musned Ahmed ibn Hanbel, tom 1, str. 233 ....]

 

Pejgamber, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, je još kazao o Aliju:

"Ali je uz Kur'an i Kur'an je uz Alija, oni se nece razdvojiti sve dok mi se ne pridruze kod izvorišta Kevser."

[Mustadrekus-Sahahihejn tom 3, str. 124, Es-Sava'ikul-Muhrike str. 191, Madzma'uz-Zava'id tom 9. str. 134, Fejdul-Kadir, Menavi tom 4, str. 356. Kenzul-Ummal tom 6 str. 153]

 

A Hakim, jedan od najvecih muhaddisa ehlu sunneta u knjizi Mustadrekus-Sahihejn koju je napisao radi sakupljanja ispravnih rivajeta koji nisu zabiljezeni u Buhariji i Muslimu, nakon sto je prenio ovaj hadis veli: "Lanac prenosilaca ovog hadisa je sahih."

 

Poslanik je, takodjer, rekao:

"Ali je sa istinom i istina je sa Alijem. Oni se nece razdvojiti sve dok mi se ne pridruze kod izvorišta Kevser na Sudnjem danu."

 

Posto je ubiljezio ovaj rivajet Hakim kaze: "Lanac prenosilaca je ispravan."

[Mustadrekus-Sahihejn tom 3. str. 124 i tom 3 str. 119, Tirmizi, tom 2, str. 289, Historija Bagdada od Hatib el-Bagdadija, tom 14, str. 321, Madzma'uz-Zavaid, tom 7 str. 235]

 

U drugom sahih rivajetu kroz sunnitske izvore se prenosi da je Poslanik , sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, rekao:

"Ako se Benu Vali'e (glavešine plemena Hazre Meut, Dzemade, Mahus ...) ne okane onoga što cine, tako mi Allaha na njih cu poslati covjeka koji je meni slican da sprovede moju naredbu nad njima. Njihove ratnike da pobije, a one koji iza njih ostanu da porobi.

Ebu Zerr r.a. kaze: "Odmah poslije Poslanikovih rijeci osjetio sam na ramenu hladnocu Omerove ruke. On me pitao: "Na koga on to misli?" Rekoh: "Ne misli na tebe, vec na Alija."

Hakim u Mustadrekus-Sahihejn kaze: "Lanac prenosilaca ovog hadisa je ispravan."

[Fedailus-Sahabe od Ahmed ibn Hanbel tom 2, str. 571. Mustadrekus-Sahihejn tom 2, str. 120, Et-Tirmizi 5, 634, Et-Metalibul-'Alije tom 4, str. 56. Madzma'uz-Zavai'id tom 9, str. 163,Tahzibul-Hasa'is str. 47, Kenzul- Umrnal tom 6, str. 405, Es-Sava'ikul-Muhrike str. 194, Tafsirul-Keššaf tom 2 str. 93, ... itd]

 

Prema tome, odvajanje Alija ili odvajanje Ehlul-Bejta a.s. od Pejgambera sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, nije moguce i ne moze se spojiti neprijateljstvo prema Ehlul- Bejtu i ljubav prema Poslaniku sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. Na osnovu sahih hadisa, Alije uvijek uz Kur'an, uvijek je sa istinom i slican je Pejgamberu, brat je njegov i zaštitnik je svih vjernika, pa onaj ko sebe smatra muslimanom, ne moze se neprijateljski odnositi prema njemu i ne moze odvojeno posmatrati Alija a.s. i Pejgambera.

 

Pitamo se, zašto to cine vehabije? Iz istog onog razloga zbog cega su haridzije Alija smatrale nevjernikom, baš iz islog razloga vehabije Alija smatraju neprijateljem.

 

Na koga god su haridzije nailazile, a da mu je vjerovanje bilo u suprotnosti s njihovim sujevjernim ubjedenjima i pokvarenim vjerovanjima, odmah, bez oklijevanja bi ga proglasili nevjernikom i izdavali bi fetvu da ga treba ubiti.

 

Vehabizam je preobrazeni oblik istog onog prljavog haridzijskog pokreta, podstican od neprijatelja islama i u politicke svrhe korišten, kada naidje na onoga koji mu se suprotstavlja u mišljenju, odmah ga napada oruzjem takfira (tj. proglašavaju ga nevjernikom) neprijateljstva i mrznje.

 

Da nije bilo islama Alijevog, maca Alijevog, njegove pozrtvovanosti, apsolutne pokornosti i predanosti Allahu dz.š i Poslaniku sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, te potpore Alijevog oca u vrijeme Poslanika, da nije bilo strpljivosti, znanja i bogobojaznosti Alijeve politike njegove i krvi njegove te krvi djece njegove poslije Poslanika, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, od istinskog islama danas ne bi bilo ništa.

 

Prema tome, Ali a.s. je taj koji je za neprijatelje islama najveci krivac za sve. Pa je stoga oštrica napada vehabija, prvo usmjeravana prema Aliju a zatim prema Husejnu, a sa druge strane svoju ljubav i privrzenost vehabije poklanjaju Emevijama, posebno Muaviji koji se borio protiv Alija i naredio da hatibi sa minbera moraju proklinjali Alija, a drugove i sljedbenike njegove zbog ljubavi njihove prema Aliju a.s, ubiju. Iskazuju naklonost i preme Jazidu, koji je ostavivši ih zednima, poodsijecao glave Husejnu i njegovoj braci, te djeci njegovoj, kao i sestricima i pomagacima njegovim (u vezi s ovim cemo dati više objašnjenja).