Hafsa bint Omer

 

Hafsa bint Omer rođena je 606, a umrla 665. godine. Bila je kći Omera ibn Hataba, drugog halife, i supruga Poslanika Muhammeda, radi čega je imala nadimak "majka pravovjernih".

 

Prije braka s Muhammedom bila je u braku s Kunejsom ibn Huzejfom, koji je podlegao od rana zadobijenih u bici na Uhudu. Hafsa je tada imala 18 godina. Prema hadisu, nakon što je njegova kći Hafsa postala udovica, Omer ibn Hattab ponudio je ruku svoje kćeri 

Osmanu, koji je rekao: "Razmislit ću".

 

Nakon nekoliko dana rekao je Omeru:

"Mislim da sad nije moguće da se oženim". Nakon toga Omer je ponudio Hafsinu ruku Ebu-Bekru, koji je samo šutio i tako odbio. Nakon što se naljutio na njih dvojicu (ne znajući zašto ga odbijaju), otišao se požaliti Poslaniku, koji mu je tada rekao "Tvoja kći će se udati za boljeg od Osmana, a Osman će se oženiti boljom od Hafse". Tada je Omer ponudio ruku svoje kćeri Poslaniku Muhammedu i shvatio zašto su je Osman i Ebu-Bekr odbili. Osman se poslije oženio kćerkom Poslanika.

(Sahihul-Buhari, tom 7, poglavlje 62, hadis br. 55.)

 

Muhammed se je oženio s njom nakon bitke na Bedru; Hafsa je tada imala oko 20, a Muhammed oko 56. Ovom ženidbom Muhammed pojačao je svoju vezu s Omerom, koji mu je tada postao punac (tast).