Podne,ikindija i jacija namaz


Prvi rekat


 

 

 

 

Podieći ruke u ravninu lica i reći:

"Allahu Ekber"

(Allah je najveći)

Spustiti ruke niz tijelo i učiti na arapskom:

 

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

El-hamdu lillaahi Rabbil 'aalemiin

Errahmaanir Rahiim,

Maaliki jev middiin,

Ijjaake na'budu ve ijjaake neste'iin,

Ihdinas siraatal mustakiim,

Siraatal Lezine en'amte 'alejhim,

Gajril magduubi 'alejhim vele ddaalliin.

 

Dalje učimo u istom položaju:

 

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

Kul Huvallaahu ehad,

Allahus Samed,

Lem jelid ve lem juuled,

Ve lem jekullehu kufuven ehad,

 

Sada, recimo 'Allaahu Ekber' i pređimo u Ruku

 

 

 

Gledamo izmedu stopala i ućimo:

 

Subhaane Rabijel 'Aziimi ye bi hamdih

(Slavljen je moj Gospodar, veliki i Njemu hvala)

 

 

Uspravljamo se i izgovaramo:

 

Semi' Allaahu li men hamideh

(Čuje Allah onoga ko Njega hvali)

 

Recimo 'Allaahu Ekber' i spustimo se na sedždu

 

Kada nam je čelo položeno na odgovarajući materijal, učimo:

Subhane Rabbijel A'alaa ve bi hamdih.

(Slavljen je moj Gospodar, najuzvišeniji i Njemu hvala)

 

Sada sjednemo i kažemo Allaahu Ekber

i još:

Estagfirullaahe Rabbii ve etuubu ilejh,

(Tražim da mi oprosti moj Gospodar i Njemu se sada vraćam).

 Poslije ovog recimo opet

Allaahu Ekber!

 

Vratimo se ponovo u sedždu i proučimo isto kao iprvi put:

 

Subhane Rabijel A'alaa ve bi hamdih.

 

 

Sjednimo za trenutak da bi rekli

Allaahu Ekber.

 

Ovim je završen prvi rekat (dio). Podignimo se govoreći:

Bi hav lillahi ve kuvvetihi akumu ve aku'd

(Allahovom pomoći i Njegovom snagom ustajem i sjedam)

 


Drugi rekat


Spustiti ruke niz tijelo i učiti, na arapskom:

 

Bistnillaahir Rahmaanir Rahiim

El-hamdu lillaahi Rabbil 'aalemiin

Errahmaanir Rahim

Maaliki jev middiin,

Ijjaake na'budu ve ijjaake neste'in

Ihdinas siraatal mustakiim,

Siraatal. Lezine en'amte 'alejhim,

Gajril magduubi 'alejhim vele ddaalliin.

 

Dalje učimo:

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

Kul Huvallaahu ehad,

Allahus Samed,

Lem jelid ve lem juuled,

Ve lem jekullehu kufuven ehad,

 

Sada, recimo 'Allaahu Ekber' i pređimo u Kunut

 

 

 Poslije toga kažemo 'Allaahu Ekber' i podignemo ruke ispred sebe, sastavimo i otvorimo dlanove prema gore i učimo dovu. Za primjer ćemo navesti kratku dovu:

 

'Rabbigfir verh'am ve ente hajrur  raah'imiin.

(Gospodaru! Oprosti smiluj se, jer zaista, Ti si Najmilostiviji.)

 

 

 

Gledamo izmedu stopala i učimo:

 

Subhaane Rabijel 'Aziimi ve bi hamdih

(Slavljen jemoj Gospodar, veliki i Njemu hvala)

 

 

 

 Uspravljamo se i izgovaramo:

 

Semi' Allaahu li men hamideh

(Čuje Allah onoga ko Njega hvali)

 

Recimo 'Allaahu Ekber' i spustimo se na sedždu

 Kada nam je čelo položeno na odgovarajući materijal,ućimo:

 

Subhane Rabbijel A'alaa ve bi hamdih.

(Slavljen je mojGospodar, najuzviš eniji i Njemu hvala)

 

 

 

Sada sjednemo i kažemo Allaahu Ekber i još:

 

Estagfirullaahe Rabbii ve etuubu ilejh,

(Tražim da mi oprosti moj Gospodar i Njemu se sada vraćam)

 

Poslije ovog recimo opet Allaahu Ekber!

 

 

 

Vratimo se ponovo u sedždu i proučimo isto kao i prvi put:

 

Subhane Rabijel A'alaa ve bi hamdih

 

Poslije druge sedžde sjednimo, i proućimo tešehud (izjava, svjedočenje), ovako:

Ešhedu en la ilahe illellahu vandehu la šerikekh,

 Ve ešhedu enne Muhammeden 'abduhu ve Resu uluh

 Allahumme salli 'alaa Muhammedin ve Aali Muhammedin

Sjednimo za trenutak da bi rekli Allaahu Ekber.

Ovim je završen drugi rekat (dio).

Podignimo se govoreći:

Bi hav lillahi ve kuvvetihi akumu ve aku'd.

(Allahovom pomoći i Njegovom snagom ustajem i sjedam)


Treći rekat


 

 

Spustiti ruke niz tijelo i učiti, na arapskom:

 tri puta tesbihat arba'ah, koji ide ovako:

 

Subhaanallaahi vel hamdu lillaahi ve laa ilaahe illellaahu vallaahu ekber.

(Slava pripada Allahu i hvala pripada Allahu; nema drugog boga osim Allaha, Allah jenajveći.)

 

 

 

 

 

Gledamo između stopala i učimo:

 

Subhaane Rabijel 'Aziimi ve bi hamdih

(Slavljen jemoj Gospodar, veliki Njemu hvala)

 

 

 

 

Uspravljamo se i izgovaramo:

 

Semi' Allaahu li men hamideh

(Čuje Allah onoga ko Njega hvali)

 

Recimo 'Allaahu Ekber' i spustimo se na sedždu

 

 

Kada nam je ćelo ploženo na odgovarajući materijal,učimo:

 

Subhane Rabbijel A'alaa ve bi hamdih.

(Slavljen je moj Gospodar, najuzvišeniji i Vjemu hvala)

 

 

 

Sada sjednemo i kažemo Allaahu Ekber i još:

 

Estagfirullaahe Rabbii ve etuubu ilejh,

(Tražim da mi oprosti moj Gospodar i Njemu se sada vraćam).

 

Poslije ovog recimo opet Allaahu Ekber!

 

 

 

 Vratimo se ponovo u sedždu i proučimo isto kao i prvi put:

 

Subhane Rabijel A'alaa ve bi hamdih.

 

Sjednimo za trenutak da bi rekli

Allaahu Ekber.

 

Ovim je završen treći rekat (dio). Podignimo se govoreći:

 

Bi hav lillahi ve kuvvetihi akumu ve aku'd.

(Allahovom pomoći i Njegovom snagom ustajem i sjedam

 


Četvrti rekat


 

Spustiti ruke niz tijelo i učiti, na arapskom:

t r i puta tesbihat arba'ah, koji ide ovako:


Subhaanallaahi vel hamdu lillaahi ve laa ilaahe illellaahu vallaahu ekber.

(Slava pripada Allahu i hvala pripada Allahu; nema drugog boga osim Allaha, Allah je najveći.)

 

 

 

Gledamo između stopala i učimo:

 

Subhaane Rabijel 'Aziimi ve bi hamdih

(Slavljen je moj Gospodar, veliki i Njemu hvala)

 

 

Uspravljamo se i izgovaramo:


Semi' Allaahu li men hamideh
(Čuje Allah onoga ko Njega hvali)

 

Recimo 'Allaahu Ekber' i spustimo se na sedždu

 

 

Kada nam je čelo položeno na odgovarajući materijal,učimo:

 Subhane Rabbijel A'alaa ve bi hamdih.
(Slavljen je mojGospodar, najuzvišeniji i Njemu hvala)

 

 

Sada sjednemo i kažemo Allaahu Ekber i još:

Estagfirullaahe Rabbii ve etuubu ilejh,

(Tražim da oprosti moj Gospodar i Njemu se sada vraćam).

Poslije ovog recimo opet Allaahu Ekber

 

 

Vratimo se ponovo u sedždu i proučimo isto kao i prvi put:
Subhane Rabijel A'alaa ve bi hamdih.

Poslije druge sedžde sjednimo, i proučimo tešehud (izjava, svjedočenje), ovako:


Ešhedu en la ilahe illellahu vandehu la šerikeleh,
Ve ešhedu enne Muhammeden 'abduhu ve Resuuluh
Allahumme salli 'alaa Muhammedin ve Aali Muhammedin


pa proučimo selame:


Esselaamu 'alejke ejjuhen Nebijju ve rahmetullaahi ve berekaatuh,
Esselaamu 'alejnaa va 'alaa 'ibaadillaahis saalihiin,
Esselaamu ralejkum ve rahmetullahi ve berekaatuh.