Sabah Namaz


Prvi rekat


 

 

 

 

Podieći ruke u ravninu lica i reći:

"Allahu Ekber"

(Allah je najveći)

 

Spustiti ruke niz tijelo i učiti na arapskom:

 

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

El-hamdu lillaahi Rabbil 'aalemiin

Errahmaanir Rahiim,

Maaliki jev middiin,

Ijjaake na'budu ve ijjaake neste'iin,

Ihdinas siraatal mustakiim,

Siraatal Lezine en'amte 'alejhim,

Gajril magduubi 'alejhim vele ddaalliin.

 

Dalje učimo u istom položaju:

 

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

Kul Huvallaahu ehad,

Allahus Samed,

Lem jelid ve lem juuled,

Ve lem jekullehu kufuven ehad,

 

Sada, recimo 'Allaahu Ekber' i predimo u Ruku

 

 

 

 

Gledamo izmedu stopala i ućimo:

 

Subhaane Rabijel 'Aziimi ve bi hamdih

(Slavljen je moj Gospodar, veliki i Njemu hvala)

 

 

 

Uspravljamo se i izgovaramo:

 

Semi' Allaahu li men hamideh

(Čuje Allah onoga ko Njega hvali)

 

Recimo 'Allaahu Ekber' i spustimo se na sedždu

 

Stavljamo čelo na zemlju.

Zemljul? Ili kamen. Kamen!? Ili drvo. Drvo!?

Ovdje je važno naglasiti da u sedždi čelo mora biti položeno na nešto prirodno, ne na materijal koji je jestiv niti od kojeg se pravi odjeća. Takoder, sedžda se ne smije činiti na materijalu koji se ne smatra dijelom zemlje, kao što je zlato, srebro, plastika, asfalt, itd. Za sedždu je dovoljno ako nademo pločasti kamen ili komad drveta ili komad čistog bijelog papira, ili pak imamo serdžadu (prostirku) od trske ili sličnog materijala.

Znači, kada nam je čelo ploženo na odgovarajući materijal,učimo:

 

Subhane Rabbijel A'alaa ve bi hamdih.

(Slavljen je moj Gospodar, najuzvišeniji i Njemu hvala)

 

 

Sada sjednemo i kažemo

Allaahu Ekber

i još:

Estagfirullaahe Rabbii ve etuubu ilejh,

(Tražim da mi oprosti moj Gospodar i Njemu se sada vraćam).

 

Poslije ovog recimo opet Allaahu Ekber

 

 

 

Vratimo se ponovo u sedždu i proučimo isto kao i prvi put:

 

Subhane Rabijel A'alaa ve bi hamdih

 

 

Sjednimo za trenutak da bi rekli

Allaahu Ekber.

 

Ovim je završen prvi rekat (dio).

Podignimo se govoreći:

 

Bi hav lillahi ve kuvvetihi akumu ve aku'd.

 (Allahovom pomoći i Njegovom snagom ustajem i sjedam)

 


Drugi rekat


Spustiti ruke niz tijelo i učiti, na arapskom:

 

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

El-hamdu lillaahi Rabbil 'aalemiin

Errahmaanir Rahim

Maaliki jev middiin,

Ijjaake na'budu ve ijjaake neste'in

Ihdinas siraatal mustakiim,

Siraatal. Lezine en'amte 'alejhim,

Gajril magduubi 'alejhim vele ddaalliin.

 

Dalje učimo:

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

Kul Huvallaahu ehad,

Allahus Samed,

Lem jelid ve lem juuled,

Ve lem jekullehu kufuven ehad,

 

Sada, recimo 'Allaahu Ekber' i pređimo u Kunut

 

 

Poslije toga kažemo 'Allaahu Ekber' i podignemo ruke ispred sebe, sastavimo i otvorimo dlanove prema gore i učimo dovu. Za primjer ćemo navesti kratku dovu:

 

'Rabbigfir verh'am ve ente hajrur  raah'imiin.

(Gospodaru! Oprosti smiluj se, jer zaista, Ti si Najmilostiviji.)

 

 

 

 

 Kažemo Allahu Ekber i pređemo u ruku

Gledamo između stopala i učimo:

 

Subhaane Rabijel 'Aziimi ve bi hamdih

(Slavljen jemoj Gospodar, veliki i Njemu hvala)

 

 

 

Uspravljamo se i izgovaramo:

 

Semi' Allaahu li men hamideh

(Čuje Allah onoga ko Njega hvali)

Recimo 'Allaahu Ekber' i spustimo se na sedždu

 

 

Kada nam je čelo položeno na odgovarajući materijal,učimo:

 

Subhane Rabbijel A'alaa ve bi hamdih.

(Slavljen je moj Gospodar, najuzvišeniji i Njemu hvala)

 

 

 

 

Sada sjednemo i kažemo Allaahu Ekber i još :

 

Estagfirullaahe Rabbii ve etuubu ilejh,

(Tražim da mi oprosti moj Gospodar i Njemu se sada vraćam).

 

Poslije ovog recimo opet Allaahu Ekber

 

Vratimo se ponovo u sedždu i proučimo isto kao iprvi put:

 

Subhane Rabijel A'alaa ve bi hamdih.

 

Poslije druge sedžde sjednimo, i proućimo tešehud (izjava, svjedočenje), ovako:

 

Ešhedu en la ilahe illellahu vandehu la šerikekh,

 Ve ešhedu enne Muhammeden 'abduhu ve Resu uluh

 Allahumme salli 'alaa Muhammedin ve Aali Muhammedin

 

pa proučimo selame:

 

Esselaamu 'alejke ejjuhen Nebijju ve rahmetullaahi ve berekaatuh,

Esselaamu 'alejnaa va 'alaa 'ibaadillaahis saalihiin,

Esselaamu 'alejkum ve rahmetullahi ve berekaatuh

 

Čime je namaz od dva rekata završen. Sada, dok se još sjedi, mustehab je proučiti tesbih hazreti Fatime, a.s.:

 

34 puta Allahu Ekber,

 33 puta El-hamdulillaah i

 33 puta Subhanallaah,

 

kao proučiti fatihu i dovu za umrle ili žive roditelje, rođake, prijatelje, sve vjernike i vjernice, muslimane i muslimanke.